Quick Notice

Hak cipta tidak terpelihara. Anda layak untuk meng'copy' dan meng'comment' sebarang 'post' kami. Powered by Blogger.

DUST IS OUR BED I HADITH 2

Friday, April 20, 2007 | @mirfathirah


Hadith 2 - Harta Simpanan


Pernah diriwayatkan bahawa Usman r.a telah menafsirkan firman Allah yang bermaksud :
"Dan di bawah rumahnya ada harta simpanan milik keduanya. Dan bapa keduanya adalah orang yang soleh."
Beliau berkata bahawa yang dimaksudkan dengan 'Harta simpanan' dalam ayat ini ialah 'Sekeping emas dan padanya ada tertulis tujuh kalimah :


Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa dia akan mati, tetapi masih ketawa.


Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa dunia akan binasa, tetapi masih mencintainya.


Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa semua perkara terjadi menurut takdir tetapi masih bersedih kerana kehilangan sesuatu.


Aku hairan melihat orang yang sudah kenal dengan neraka, tetapi masih melakukan dosa.

Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa di akhirat ada perhitungan, tetapi masih sibuk mengumpul harta.


Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal Allah dengan yakin, tetapi masih mengingat selainNya.


Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal syaitan sebagai musuhnya, tetapi masih mahu mematuhinya.
"Selayaknya bagiku post mortem"


Tags: | 0 Komens

0 Komens:

Try us on Wibiya!