Quick Notice

Hak cipta tidak terpelihara. Anda layak untuk meng'copy' dan meng'comment' sebarang 'post' kami. Powered by Blogger.

DUST IS OUR BED I ICI

Thursday, April 12, 2007 | @mirfathirahSEKALIPUN KEHIDUPAN PENUH DENGAN KETIDAKTENTUAN...

PERANCANGAN AWAL MEMBERI KESEJAHTERAAN MASA DEPAN....


Mengapa memilih TAKAFUL IKHLAS SDN. BHD.?


Pengendalian operasi dan urusan perniagaan berlandaskan prinsip SYARIAH


Tafakul ikhlas mengguna pakai kontrak berikut bagi mengawalselia perniagaan kami:-


a) Kontrak Tabarru' dimana paserta bersetuju mendermakan sejumlah peratusan sumbangan yang telah ditetpakan kepada dana bagi menyediakan bantuan kepada peserta lain.


b) Kontrak Al-Wakalah di mana peserta membenarkan Takaful Ikhlas untuk mengendalikan urusan dana bagi pihak dirinya.


KENAPA IKHLAS CRITICAL ILLNESS TAKAFUL RIDER?


iKHLAS cRITICAL iLLNESS tAKAFUL rIDER direka untuk memberi perlindungan daripada kehilangan punca kewangan sekiranya anda diserang mana-mana 40 penyakit kritikal seperti dalam syarat.


DENGAN HANYA MENYIMPAN

RM 3.33 SEHARI


1. Tabung Khairat Perlindungan Gaji rm 52,044

2. Tabung Hilang Upaya Kekal/Lumpuh RM 52,004

3.Kematian/Hilang Upaya akibat kemalangan RM82,044

4. Dana 40 jenis penyakit kritikal RM 30,000

6. Elaun Harian Hospital RM 100 Sehari

7. Khairat Urusan Jenazah RM 3,000

8. Anda telah membuat 1 Amal Jariah


Anggaran simpanan Matang RM53,000

Selepas 20 tahun anda bersama dengan Takaful Ikhlas


Untuk keterangan lanjut sila hubungi:

+6019-9299019 (PN. TINI)

+60193688796 (BRo Hdzlh)
JADI APA TUNGGU LAGI? SEBELUM BERBAIT MUSLIM
Rancanglah dengan sebaiknya

Tags: | 0 Komens

0 Komens:

Try us on Wibiya!