Quick Notice

Hak cipta tidak terpelihara. Anda layak untuk meng'copy' dan meng'comment' sebarang 'post' kami. Powered by Blogger.

DUST IS OUR BED I Robohnya Dakwah Di Tangan Dai..

Saturday, May 26, 2007 | @mirfathirah

Picture at Kusza
By: Al-Ustaz Fathi Yakan.
Judul Asal: Ihdzaru Al-Aids Al-Harakiy.

Editor: Akhi Kay Bie
Edited By: Bro Hdzlh

Kepada semua sahabat dan sahibah, pemandu dakwah di setiap tempat...

Kepada setiap Muslim yang punya ikatan janji setia memperjuangkan agamaNya...

Kepada seluruh pekerja di ladang dakwah, di seantero negeri Islam dengan pelbagai suku bangsa dan tradisi...

Aku gemakan sebuah gaung kewaspadaan terhadap kerosakan yang memusnahkan dan bahaya yang mengancam.

Itulah wabak Aids Gerakan Dakwah yang menggegarkan, meretakkan bangunan harakah dan tanzim serta menghancurkannya menjadi debu.

Sebuah wabak yang diingatkan oleh Al-Qur'an dengan tegas;

" Dan taatilah Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar"
(Al-Anfal: 46).

Maka apakah kita menyambut gema seruan ini?! Saya berharap demikian...

Hanya Allah sahajalah yang dapat memberi pertolongan dan hanya kepadaNyalah kita bertawakal.. .

Wa Allahu 'A'lam....


DO’A MENGAMBIL/MEMBUAT KEPUTUSAN
اللهم لك اسلمت وبك آمنت,وعليك توكلت,واليك انبت,وبك
خصمت,واليك حا كمت فاغقرلي ماقدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت,انبت المقدم وانت المؤخر, لااله الا انت ولا حول ولا قوة الا با لله
Allahumma laka aslamtu, wabika aamantu, wa’alaika tawakkaltu, wailaika anbtu, wabika khoosamtu, wailaika hakamtu faaghfirlii maa qoddamtu wamaa akhkhartu, wamaa a’lantu,antalmuqodaimu wa antalmuqoddimu, wa antal muakhiru, laailaaha illa anta wala haula wala quwwata illabillahi
Ya Allah hanya kepadamu aku berserah diri ,beriman, bertawakkal, kembali dan hanya bersandar kepadaMu aku mengambil keputusan. Kerana itu perkenanlah Engkau mengampuni dosaku yang telah lampau dan dosa yang akan terjadi, apa yang aku rahsiakan dan apa yang aku tampilkan .Engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu Allah.

i'm done watching this

Tags: | 0 Komens

0 Komens:

Try us on Wibiya!